A A A
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 557716-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Szkoła Podstawowa Nr 44 im. prof. Jana Molla: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

Identyfikator postępowania: b70b52e1-8b79-4030-8bcd-7552f3e616ba

 

ogłoszenie o zamówieniu 06.07.2020

SIWZ SP44 06.07.2020

Zał. nr 1 - OPZ_komputery 06.07

Zał. nr 2 - form. ofert. 06.07

Zał. nr 3 - Oświadczenie warunki 06.07

Zał. nr 4 - Oświadczenie wykluczenie 06.07

Zał. nr 5 - grupa kapitałowa 06.07

Zał. nr 6 - Wykaz Dostaw 06.07

Zał. nr 7 -umowa 06.07

klucz publiczny

Ogłoszenie nr 540125958-N-2020 z dnia 2020-07-13 r. Łódź: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania 13.07.2020

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJOpublikował: Berenika Biały
Publikacja dnia: 31.07.2020
Podpisał: Paweł Miszczak
Dokument z dnia: 06.07.2020
Dokument oglądany razy: 282