A A A
SmodBIP

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44: mgr Paweł Miszczak
Wicedyrektory: mgr Katarzyna Mielczarek, mgr Joanna Adamik
Kompetencje dyrektora i jego zastępców, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły, Rozdział IV - Organy szkoły i ich kompetencje.


Statut Szkoły Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla w ŁodziOpublikował: Berenika Biały
Publikacja dnia: 29.04.2019
Podpisał: Paweł Miszczak
Dokument z dnia: 29.10.2009
Dokument oglądany razy: 2 620