A A A
SmodBIP

BIP Szkoły Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100
kod pocztowy 94 - 054 Łódź
tel.: (0-42) 686 48 89
fax: (0-42) 686 48 89
e-mail: kontakt@sp44.elodz.edu.pl
strona www: http://sp44.com.pl

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
· Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Berenika Biały
Publikacja dnia: 30.05.2018
Podpisał: Paweł Miszczak
Dokument z dnia: 29.10.2009
Dokument oglądany razy: 28 712